Home Info Email  

 

 

 

home
Klassement
Aktiviteiten
Reglement
Visvijver
Leden
Foto's
Vergaderingen
Vismeldingen
Bibliotheek
Nieuwsbrief
InfoREGLEMENT

 
LIDMAATSCHAP
 

Iedereen die het lidgeld betaald, is lid van de vereniging en wordt automatisch aangesloten bij de VVHV. (niet geldig voor vijvervissers)
Lidgeld :  60 euro   (jeugd tot 18 jaar 30 euro) 
Hierdoor heeft het lid ook een ongevallenverzekering tijdens het hengelen.
Deelname aan de wedstrijden is geen verplichting  maar 6 deelnames aan klassementswedstrijden geven recht op korting of gratis deelname aan de souper.
Momenteel is er een beperking tot max 20 leden.
 

HENGELWEDSTRIJDEN
 

De hengelwedstrijden worden betwist in de omliggende waters die op de algemene vergadering zijn goedgekeurd. Er wordt enkel uitgeweken naar een ander water dan voorzien door overmacht.
 ( zoals vissterfte of plaatsbezetting door een andere wedstrijd )

Er worden 10 wedstrijden gevist, waarvan de 8 beste tellen voor het kampioenschap.
Per wedstrijd wordt 3 uur gehengeld op de door loting voor de wedstrijd  voorziene plaats.

Er wordt een nummer getrokken door ieder aanwezig lid.
Een kop of staartplaats kan men slechts éénmaal loten tot ieder lid aan de beurt is geweest voor een van deze plaatsen.
Als iedereen een van deze plaatsen geloot heeft herhaalt de procedure zich.
Voor niet aanwezige leden die voor de loting hun deelname melden, trekt een bestuurslid. 

Het plaatsen van de nummers  aan het water gebeurd steeds in leesrichting.
Verzamelen voor de wedstrijd kan op het aagegeven uur op de visplaats zelf.
GPS gegevens worden voor iedere wedstrijd vooraf doorgegeven per mail.

Er wordt gevist met een vaste hengel, feederhengel met of zonder voerkorfje. ( Method feeder is echter verboden) of met een mathhengel.
Keuze van hengeltype is te bepalen bij aanvang van iedere wedstrijd en wisselen tijdens de wedstrijd is verboden.
Daarbij dient iedere visser te vissen binnen zijn toegewezen plaats. Dit is max 4 meter rechts of links van zijn nr. 


Alle lokaas en aas zijn toegelaten met een max van 1/2 liter levende muggenlarven als lokaas.
Alle met de hengel gevangen vist telt


Bij het eerste signaal 10 minuten voor aanvang wordt er gevoederd.
Bij het tweede signaal start de wedstrijd.
Tijdens het vissen mag er met mate bijgevoederd worden.
(kleine voerballetjes ter grote van een duivenei geworpen met één hand)
Laatkomers mogen enkel nog met kleine balletjes voeren.

Bij het eindsignaal telt alle gehaakte vis, ook al moet deze nog geland worden.
De visser blijft op de plaats van de wedstrijd tot zijn vangst gewogen is.

Het klassement wordt opgemaakt op basis van een puntensysteem.
De visser met het meeste gewicht krijgt 1 punt, de tweede 2 punten. Enz...

Dit voor alle aanwezige vissers.
Bij gelijk aantal gewicht krijgt men gelijke punten volgens de verworven plaats, maar de volgende op de ranglijst schuift een plaats extra op.
Niet aanwezige vissers krijgen het maximum punten volgens het aantal ingeschreven vissers +1.
Uitzondering in de vijver is gevangen steur die niet in het leefnet bewaard mag worden, maar na de vangst onmiddellijk teruggezet moet worden. Deze telt voor 4kg of 7kg ongeacht het gewicht.
Kampioen is diegene met het minst aantal punten op het einde van het seizoen.
Bij gelijk aantal punten telt het gevangen gewicht.
De twee slechtste wedstrijden worden hierbij afgetrokken.


Het bestuur stelt het klassement en de tussenstanden op. Deze zijn terug te vinden op de website.
Klachten dienen aan het bestuur voorgelegd te worden, die ze op de eerstvolgende bestuursvergadering zal behandelen.
 

STATUTEN
 

De kruidvissers zijn een hengelsportvereniging zonder winstgevend doel.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris -penningmeester, en minstens 1 commissaris.
De leden van het bestuur kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor verbintenissen aangegaan door de club, of voor gebeurtenissen tijdens clubactiviteiten.
Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering waarop alle clubleden uitgenodigd worden.
Op deze vergadering komen volgende punten aan bod :
Herkiezing bestuur - Datums en plaatsen wedstrijden - Kasverslag - Voorstellen - Inschrijving leden.
De club kan niet ontbonden worden zolang er nog 5 effectieve leden zijn.
De ontbinding moet goedgekeurd worden door 2/3 van de leden.
Het saldo van de clubkas gaat hierbij naar een goed doel.
 
 


 

Copyright © 2004 Company Name. All Rights Reserved.