Home Info Email  

 

 

 

home
Klassement
Aktiviteiten
Reglement
Visvijver
Leden
Foto's
Vergaderingen
Vismeldingen
Bibliotheek
Nieuwsbrief
Info

BIBLIOTHEEK
 

Terug naar Index Bibliotheek
 

Club geschiedenis

Gesticht in 1970 door enkele vissers onder leiding van Fievez Roger krijgt de club in de eerstvolgende twee jaar de nodige structuur. Vanaf 1972 vinden we de eerste officiële reglementen en papieren van de club terug . Het bestuur bestond in die tijd uit 3 man, zijnde Fievez Roger als Voorzitter en schatbewaarder, Roose Rudolf als secretaris en Ducoulombier Maurice als commissaris. Het aantal leden is dan beperkt  tot 30 man. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van de vrij kleine clubvijver in Geluwe. Met een oppervlakte van slechts 200m² betaalde men toen 1250 bf aan huur. Deze vijver gebruikte men slechts twee jaar. Vanaf 1973 krijgt de club een grotere clubvijver te Menen, gelegen aan de Keizer karel.
 


 

De huurprijs hier bedroeg 5000 bf. Gedurende meer dan 13 jaar bleef dit de clubvijver.  Vanaf 1975 kreeg de club ook de toestemming van stad Menen om gebruik te maken van de vijver in het Bois de Boulogne het stadspark van Menen, voor  speciale wedstrijden zoals kermiswedstrijden of de jaarlijkse Ere prijs Michel Dupont, de toenmalige erevoorzitter van de club.


 

 De club groeide met de jaren en organiseerde allerlei activiteiten waaronder natuurlijk een 8 tot 10  wedstrijden voor het kampioenschap. Verder nog 2 speciale wedstrijden en ieder jaar een marathonwedstrijd. Verder was er als seizoen afsluiting een souper met dans waarop de kampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd werden. Maar het bleef niet alleen bij vissen,  gedurende verschillende jaren organiseerde men ook een groepsreis. Een andere maal was dat dan weer een autozoektocht, een dia-avond over de visclub of een jaarlijkse prijs-kaarting. Het bestuur organiseerde ook regelmatig een tombola of stond met een stand op de wieltjesfeesten om de clubkas te spijzen.
In al die jaren hadden wij natuurlijk ook een lokaal waar we geregeld samen kwamen. In het begin was dit in café "'T kabintje" op ons dorp. In de loop der jaren volgden nog verschillende lokalen waaronder " Café Moderne " "Volkshuis Ons Dorp "," Volkshuis Center ", " De Farwest " en als laatste en huidig lokaal " Het Vissershof  " in de barakken.
De club die in topperioden een ledenstop instelde van Max 50 vissers is in deze jaren teruggevallen naar 12/15 leden. Hoofdzakelijk is dit te wijten aan het ontbreken van een clubvijver.

Op 01/2013 krijgen we via de voorzitter Frans terug een klubvijver.
Dit is de persoonlijke vijver van de voorzitter, maar mag door de leden vrij gebruikt worden.
Onmiddellijk stijgt het aantal leden terug tot +40 zodat wederom een maximum van 50 leden ingesteld wordt.
In 2013 en 2014 zorgt de voorzitter ook voor een flinke uitzetting van niet minder dan 2200 kg vis, waaronder ook 10 karpers van boven de 12kg.

 

 


 
 

 

 

Copyright © 2004 Company Name. All Rights Reserved.